Afspraken – Huisartsenpraktijk J.C. van den Dool – Nederhemert
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk J.C. van den Dool
Boterbloemstraat 23 5317 NH
Nederhemert

Afspraken

De praktijk is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Maandagavond is er een avondspreekuur van 18.00 tot 20.00 uur. Op woensdag is de praktijk geopend van 08.00 tot 13.00 uur. Op woensdagmiddag wordt waargenomen door de huisartsenpraktijk te Gameren, tel: 0418-561565. De apotheek is op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 open. Tijdens de overige uren is er altijd een arts uit de waarneemgroep beschikbaar. Tussen 12.00 en 13.00 uur is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Telefoonnummer 0418-552452.

Dit nummer wordt gebruikt voor de normale dagelijkse gang van zaken. Er wordt gebruik gemaakt van een keuze menu. Als de praktijk gesloten is hoort u via dit nummer welke huisarts er dienst heeft.

Spreekuren

Spreekuur is uitsluitend op afspraak. Elke morgen is er een spreekuur van 08.00 tot 10.00 uur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er in de middag een spreekuur. Afspraken voor het spreekuur kunt u ’s ochtends maken tussen 08.00 en 10.00 uur. Voor een normaal consult wordt in de regel 15 minuten gereserveerd. In het algemeen geldt 1 klacht per 15 minuten. Als u meerdere klachten wilt presenteren of om andere reden meer tijd nodig denkt te hebben of voor meer personen wilt komen, kunnen we op uw verzoek meer tijd reserveren.

Assistenten spreekuur

Voor het verwijderen van hechtingen/agraves, ECG’s, 24-uurs bloeddrukmetingen, 30-minuten bloeddrukmetingen, controle en behandeling van wonden, zwachtelen, tapen, injecteren, aanstippen van wratten, oren uitspuiten, uitstrijkjes, bloedprikken, laboratoriumbepalingen en controle urine bij verdenken van urineweginfectie etc. kan een afspraak worden gemaakt bij de assistente. Deze afspraken worden ook in de ochtend tussen 08.00 en 10.00 uur gemaakt. Voor deze afspraken is het wel van belang dat u zich eerst meld aan de balie.

Praktijkondersteuner Somatiek

Voor Diabetes, Hart- en vaat ziekten, MMSE, Longfunctieonderzoeken, Astma/COPD en Stoppen met roken kan een afspraak worden gemaakt bij de praktijkondersteuner. Op maandag, dinsdagochtend en vrijdagochtend houdt de praktijkondersteuner deze spreekuren.

POH GGZ

De praktijkondersteuner GGZ houdt op dinsdag en donderdag spreekuur.

Visite aan huis

Als u deze voor 10.00 uur aanvraagt, volgt er een bezoek op dezelfde dag. Voor een spoedgeval wordt er uiteraard ook een spoedvisite afgelegd. Omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Telefonisch spreekuur

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een telefonisch spreekuur dat bedoeld is voor eenvoudige medische adviezen en om naar uitslagen van onderzoeken te vragen. U kunt hiervoor ’s ochtends een afspraak maken bij de assistente, de arts zal u dan tussen 13.00-14.00 uur terug bellen.

Telefoontjes m.b.t. herhaalrecepten, verwijsbrieven, vragen over medicatie etc.

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u hiervoor terecht bij de assistente. Op woensdagmiddag is de praktijk alleen tussen 16.00 en 17.00 uur geopend voor het ophalen van reeds aangevraagde recepten. Vriendelijk verzoeken wij u medicatie op tijd voor herhaling aan te bieden. U kunt ook gebruik maken van het pro-actief herhalen, waarbij medicatie automatisch voor u klaargezet wordt.

Patiënten in het ziekenhuis

Gezien de afstanden tot de ziekenhuizen, kunnen opgenomen patiënten in het algemeen niet bezocht worden. Zijn hiervoor toch dringende redenen aanwezig, dan kan er altijd voor overleg gebeld worden. Wenst u een bezoek te ontvangen na ontslag laat u dat dan even weten.
Van een ontslag na opname worden we namelijk niet altijd op de hoogte gestel.